Budapest XIII., Váci út 177.
Levélcím: 1550 Budapest, Pf. 48
info @ eco-invest.hu

Telefon: (1) 239-2765
Magyarok között Belső- és Közép-Ázsiában
Megjelent Benkő Mihály "Őseink nyomában Ázsiában" című könyve, összefoglalva 18 évig tartó terepkutatás eredményeit.

Fotók:

Benkő Mihály keletkutató, történész fotói

Dokumentumok:

Interjú a szerzővel

Dr. Tóth Tibor, a keleti magyarok felfedezője

Dr. Tóth Tibor: A honfoglaló magyarság ethnogenezisének problémája (Anthr. Közlem. IX. évf., 1965. 4. sz. 139-149. o.)

Dr. Tóth Tibor: Az ősmagyarok genezisének szarmatakori etapjáról (MTA II. Oszt. Közl. 19. 1969, 85-95. o.)

Dr. Tóth Tibor: Az ősmagyarok mai relictumáról

Benkő Mihály: Mádoky Kongur István a kazak-magyarokról /Egy levél margójára/

Benkő Mihály publikációinak listája

Halotti maszk és sírobolus

A halotti arctakaró történetéhez

Aranymaszkos ősmagyar vezérsír

Borzsák István: Serendipity

Egy ajándékba kapott könyv margójára

Makkay János: A finnugor halotti szemfedő

Erdélyi István - Benkő Mihály: A SZÁRGÁTKAI KULTÚRA ÉS A HUNOK

Omszki Sezsere

Az Omszki sezserék jelentőségéről

Keleti magyarok - Ellenszélben, tudománytörténet jelenidőben

Hogyan ejtik ki Torgaj-vidéken a "magyar" etnikai elnevezést (video)

Benkő család

Mészáros Gyula: Chattiak és Skythák

Publications on English language in connections with Eastern Hungarians

BENKŐ, Mihály: Burial masks of eurasian mounted nomad peoples in the migration period

KUSHKUMBAYEV, Aybolat: The Magyar (Madzar, Madiar) Ethnonym in Medieval Written Sources

BENKŐ, István: Dr. Tibor Tóth (1929-1991) - Discoverer of the Eastern Hungarians in Modern Times

Публикации на русском языке в сязи с восточными мадьярами

Кумеков Б.Е.: КАЗАХИ И ВЕНГРЫ ОБЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

Бабакумар ХИНАЯТ: Великая степь и ее поклонник

Биография Кушкумбаева А.К.

Кушкумбаев А.К.: Взаимодействие охоты и оружия в кочевом обществе народов Центральной Азии

Кушкумбаев А.К.: стань, мадьяр, зовет отчизна!

    A magyarságkutatás szempontjából a legutóbbi másfél évtized egyik kiemelkedő fontosságú felfedezése a Közép- és Belső Ázsiában élő magyar/mazsar (mindkét szóhasználat előfordul) törzsek, nemzetségek felfedezése, mely Benkő Mihály munkásságának is köszönhető. Ezek egy része a Mongol-Altaj kazakjai között lovas-nomád életmódot folytat, mindennapos használatban megtalálhatók náluk a honfoglaláskori sírokból ismert - nálunk múzeumokban féltve őrzött - használati tárgyak (övek, díszes nyergek stb.). A kazakisztániak, már nem folytatnak nomád életmódot, de tudatában vannak keleti magyar eredetüknek.

    Benkő Mihály 1988. óta csaknem évente egy-két hónapot tölt Közép- és Belső-Ázsiában.

    Kezdetben a honfoglaláskori magyar temetkezési szokások keleti párhuzamait kutatta. Útjai során felbukkantak olyan bizonyítékok, melyek Julianus barát magyarjainak folyamatos fennmaradására utalnak (nemzetségtáblák, mondák, keleti krónikák feljegyzései, sírfeliratok). Ezért kutatási területe erre a témára is kiterjedt. Útjait fotókkal dokumentálja.

    Különös figyelmet érdemel a párhuzam a kopjafás mongol altáji fa sírok (1. sz. kép) és a torgaji (Kazakisztán) temető fa sírja között (2. sz. kép). Az utóbbi előtt lévő sírkövön található cirilbetűs felirat a származásra utal: "magyar uruü" (magyar törzs). A torgaji fa sír a hagyományokhoz való ragaszkodást is jelzi, mivel a mocsárvidéken a közelben nem található fa.

    A harmadik helyszín a Kara Tal-i kipcsák magyar törzsi temető, mely az orosz-kazak határvidék orosz oldalán, az Irtisz folyó mellett található (3., 4., 5. sz. képek). A síremléken jól látható a cirilbetűs felirat: „ruü magyar küpsák” (kipcsák magyar törzs).

    További fotókon láthatók a Belső-Ázsiai lovas nomád életmód életképei és a csodálatos, érintetlen természeti környezet (6-10. sz. képek)


    Benkő Mihály tudományos útjai eredményeit külföldi és magyar akadémiai valamint egyéb tudományos folyóiratokban jelenteti meg (pl. Antik Tanulmányok, Acta Orientalia, Eleink).

    A Timp Kiadó gondozásában megjelent három magyar, orosz, angol és kazak nyelvű kísérőszöveget tartalmazó fotóalbuma* is: Nomádok közt Belső-Ázsiában, Julianus nyomdokain Ázsiában, Torgaji magyarok címmel.

    A kutatóutakat és a kiadványok megjelenését a Stein-Arnold Fund of the British Academy (4 alkalommal), a Soros Alapítvány, a Vegyépszer Rt., a Barsz Magyar-Kazak Alapítvány, a Timp Kiadó és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

    Benkő Mihály könyvei megvásárolhatók a Pillangó Kiadó-nál.

Vissza az oldal tetejére