Budapest XIII., Váci út 177.
Levélcím: 1550 Budapest, Pf. 48
info @ eco-invest.hu

Telefon: (1) 239-2765
Fax: (1) 239-6388


    Adatvédelmi politikánk


  Az ECO-Invest Kft. oldalainak látogatásakor megadott adatok biztonságáért minden tőlünk telhetőt megteszünk. Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük. Személyes adatokat nem tárolunk elektronikusan és azokat nem hozzuk nyilvánosságra valamint nem továbbítjuk harmadik félnek.

  Adatvédelmi politikánkat "Az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről" szóló adatvédelmi biztosi ajánlásban (2001. február 1., továbbiakban: "Ajánlás") foglaltaknak megfelelően, a jogszabályi követelmények szerint alakítottuk ki.

  Részlet az Ajánlásból: Az 1992. évi LXIII. törvény (Helyébe lépett: 2011. évi CXII. tv.) rendelkezései szerint az adatkezelés egyes körülményeiről (az adatkezelés célja, önkéntes vagy kötelező jellege, az adatkezelő illetve adatfeldolgozó személye) az adat felvétele előtt kötelezően, illetve egyes további körülményekről az adatalany kérelmére tájékoztatást kell adni. Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek természetes személy felhasználóval szerződéses kapcsolatba lépnek, törvényi kötelezettsége, hogy az adatkezelésre vonatkozó kötelező tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt - célszerűen a felhasználóval kötött szerződés megkötésekor - megadják, s eleget tegyenek a felhasználók további adatokra vonatkozó kérelmének. Azoknak a szerver-üzemeltetőknek, illetve szerveren szolgáltatást nyújtóknak, amelyek birtokába a szolgáltatás nyújtása során személyes adat kerül, a felhasználónak a tájékoztatást az Av tv. szerint az adat felvétele előtt kell megadniuk.

  A felhasználók - reménybeli vásárlóink - tudtával és beleegyezésével, vagy tudta nélkül (a számítógépek egymás közötti kommunikációjával együtt járó, automatikus módon) tudomásunkra hozott adatokat az Adatvédelmi Törvény személyes adatnak minősítheti. Az ilyen adatokat harmadik (külső) személynek semmilyen céllal nem adjuk át, kizárólag a célnak megfelelő módon dolgozzuk fel.

  Ha ennek ellenére bizalmatlan, kérjük rendelését postán, telefonon vagy faxon adja fel számunkra (lásd elérhetőségeinket a fejlécben). Az ECO-Invest Kft-vel üzleti kapcsolatban álló webtárhelyet biztosító cég saját adatvédelmi politikája is garancia az Adatvédelmi Törvény előírásainak betartására.

  Amennyiben adatvédelmi politikánkban foglaltaktól eltérő véleménye van, kérjük ossza meg velünk, hogy szolgáltatásunkat az Ön elvárásaihoz tudjuk igazítani.    Jognyilatkozat


  Az ECO-Invest Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogi védelem alá esik. Minden jogot fenntartunk! Tilos a weboldalaink tartalmának egészét, vagy részeit - beleértve minden szöveges, és képanyagot - bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni, vagy tárolni az ECO-Ivest Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. Saját, személyes használatra azonban ezen weboldalak kivonatait változatlan formában a számítógépén tárolhatja, vagy kinyomtathatja. Előfordulhat, hogy a weboldalakon az ECO-Invest Kft.-től független változtatás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - az ECO-Invest Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, tartalmára, vagy megbízhatóságára vonatkozóan. Az ECO-Invest Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor megváltoztathassa, vagy elérhetőségét megszüntesse. Az ECO-Invest Kft. nem garantálja a weboldalakhoz való folyamatos, és hibamentes hozzáférést. Az ECO-Invest Kft nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, amelyek az ECO-Invest Kft. oldalain a szerző megjelölésével találhatóak, valamint amelyhez az ECO-Invest Kft. oldalai kapcsolódnak.

 


Adatkezelés és Jognyilatkozat :: Copyright 2003-2018. ECO-Invest Kft.